Biologisk mångfald

En mycket viktig miljöfråga är den biologiska mångfalden, att det finns en stor variation av liv på jorden. Många forskare menar att vi står mitt i det sjätte massutdöendet av djur och växter i jordens historia – och att det är orsakat av människor.

Vi känner till riskerna för flera stora djur, som isbjörnarna som lillebror värnar om, tigrarna och elefanterna. Att vi redan har förlorat ett stort antal växt- och djurarter som inte är lika välkända är något det talats lite mindre om. Det är en stor förlust eftersom mångfald är viktigt för fortsatt liv på jorden. Forskare upptäcker fortfarande nya arter och förstår mer av de komplexa system som omger oss. Vi kan förmodligen ännu inte förstå följderna av de förluster av mångfald som pågår just nu.

En hotad djurart.

Det finns en berättelse om vargens återkomst till Yellowstone national park. Den kan visa på vikten av att inte förlora en viss art – och vargen kanske lika gärna kan vara en liten skalbagge, det vet vi inte! Vargen hade försvunnit från nationalparken, vilket ledde till att andra djur som den tidigare hade jagat kunde bre ut sig. De var mestadels stora växtätare som förändrade landskapet med sitt ätande. Det gjorde att andra djurarter trängdes undan – eller ökade. När vargen fördes in i parken igen återställdes balansen.

Ibland ställs biologisk mångfald och klimathänsyn emot vart annat, så att vi måste välja vad vi ska prioritera. Ett exempel är ekologiskt odlade grönsaker som transporterats en längre sträcka än konventionellt odlade grönsaker på nära håll. Bästa valet är förmodligen ekologiskt, eftersom den konventionella odlingen använder bekämpningsmedel som dödar insekter och konstgödsel som utarmar jorden – vilket på sikt kommer få konsekvenser även för klimatet. Det är inte alltid så lätta val!