Guide till bloggen

Vad är en blogg?

En blogg är en slags digital dagbok där det senaste inlägget hamnar överst. Den går att läsa från början till slut, men också bara de inlägg du vill. Vi skriver om vår familjs resa mot ett hållbart liv, både för att själva se hur vi utvecklas och för förhoppningsvis att peppa andra. 

Den som främst skriver inläggen är mamma i familjen och kallar sig helt enkelt för mamman i bloggen. Eftersom bloggen ligger fullt synlig på internet, tycker familjen att det är skönt med en viss anonymitet. 

Hitta på bloggen

Obs: den här guiden pratar främst om hur bloggen ser ut på en dator. Om du läser på tex en mobil kommer det som finns i ”spalten till höger” i stället om du scrollar längst ner.

De fem senaste inläggen hittar du också i spalten till höger, det är bara att klicka på en av titlarna och börja läsa. Vårt första inlägg, som berättar om ursprunget till bloggen heter Familjens uppdrag.

Om du vill läsa om speciella ämnen på bloggen så finns det dels en sökruta, där du skriver valfritt sökord så kommer alla inlägg med det ordet upp. Sökrutan är högst upp under bilden till höger.

Det finns också en lista med kategorier i högerspalten. Kategorier är som en boks kapitel. De samlar inlägg om samma sak, så om du klickar på en kategori sorteras texterna om utifrån den kategorin. Det är mamman som har kategoriserat inläggen där hon tycker att de passar. De flesta kategorierna har med vår egen klimatresa att göra. Två är mer allmänna. 

Till vänster om varje inlägg finns en samling med ord. Det är både inläggets kategorier (överst) och sen något som kallas etiketter. Etiketterna är som sökord i ett register. De är mer specifika än kategorierna och genom att klicka på en etikett får du upp alla inlägg som handlar om just det temat. 

Visa vad du tycker är intressant

Du kan lämna kommentarer på bloggen. Dessa publiceras efter genomläsning av mamman, så att vem som helst kan läsa dem. I rutan för namn behöver du inte uppge hela ditt namn om du inte vill. Däremot behövs en riktig e-postadress. 

Du kan också visa på andra sätt om du tycker om det vi skriver. Enklast är det lilla hjärtat som du bara klickar på. För att se det krävs att du först har klickat på rubriken, så att du läser bara det inlägget. Då ser du också andra små knappar för att gilla/dela på Facebook och annat.

Vi får inget betalt för länkarna till WWF, Gammelskogen eller Vi-skogen. De är bara där för att familjen tycker det är viktigt!

Hoppas guiden var till hjälp!