Ekonomi

Ekonomi handlar om pengar och resurser. Det handlar också om hur resurserna fördelas och används. Det finns många olika ekonomiska system (som familjens, företagens, nationens).

Numera räknar forskare på kostnaden för ekosystemtjänster som naturen gör oss. Det är viktigt eftersom det sätter ett pris på vårt utnyttjande av jordens resurser. Ett exempel är att forskare har räknat ut priset på binas pollinering som ger oss en massa mat.

Bin gör oss en stor ekosystemtjänst när de pollinerar fruktträd och bärbuskar.

Det pratas också mer om den gamla linjära ekonomin och den nödvändiga cirkulära ekonomin – ett systemskifte som handlar om att hushålla bättre med jordens resurser. Vi har inte längre råd att tänka ”slit och släng”. Vi behöver ta hänsyn till den totala kostnaden för en vara från tillverkning till återvinning. Samma sak gäller olika tjänster, som exempelvis semesterresor – vad är den egentliga kostnaden för utsläppen som min resa kostar och vem betalar den?