Konsumentpåverkan

Det spelar stor roll hur vi väljer när vi handlar saker. Om tillräckligt många människor väljer bort en miljödålig produkt kommer tillverkaren behöva göra annorlunda.

Ett ännu tydligare sätt att påverka är att skriva till tillverkaren och berätta att du vill köpa en miljövänligare produkt.

Konsumentpåverkan är ett av våra viktigaste maktmedel i klimatarbetet.