Social rättvisa

Social rättvisa är en fråga som är förknippad med klimatförändringarna. De fattigaste människorna på jorden är idag de som drabbas hårdast av miljöförstöringen och klimatförändringarna. Stora områden riskerar att bli förstörda av klimatförändringar – de svämmas över av havet eller blir obeboeliga öknar.

FN räknar med att många människor kommer att bli ”klimatflyktingar” framöver om inte utvecklingen bromsas. De kommer behöva fly från sina hem för att överleva.

Människor i mindre utvecklade länder behöver också få tillgång till en del av de bekvämligheter vi tar för givna. Därför måste vi i den rika delen göra mer och tänka på att våra handlingar får effekter på andra ställen av jordklotet