Växthusgaser

Växthusgaser orsakar klimatförändringarna genom den ”växthuseffekt” som den bidrar till i atmosfären. Växthusgaserna bildar ett ”lock” som gör att mindre värme från jorden kan stråla ut i rymden. I stället värms världen upp och klimatet blir allt varmare.

Koldioxid är den växthusgas det talas mest om. I olika test och mätningar räknas utsläpp om till ”koldioxidekvivalenter”, det vill säga jämförbar mängd koldioxid. Koldioxid finns naturligt bundet i växter och djur, eftersom allt liv består av kolföreningar. Det finns mycket koldioxid i fossilt bränsle som olja och gas, som skapats av resterna från döda djur och växter under årmiljonerna nere i jorden. Människan har släppt ut mängder av koldioxid i luften sen vi började uppfinna olika motorer och maskiner.

Energi- & klimatrådgivningen säger att svenskproducerad el (från vatten och kärnkraft) beräknas släppa ut 13 gram koldioxidekvivalenter per kWh. Nordisk elmix som är vad vi får om vi inte gör något aktivt val, släpper i stället ut 50 gram/kWh.

Metan är en kraftfullare växthusgas än koldioxid och skapas vid förruttnelse av organiskt material. Det finns i våra pruttar (och kossornas) och skapas vid kompostering. Stora mängder finns också bundet i den frusna jorden i norr. När klimatet blir varmare kommer metanet att läcka ut och skynda på uppvärmningen ännu mer.

Vattenånga som släpps ut av flygplan på hög höjd, blir också en växthusgas som bildar lock i form av moln. Bland annat därför har flyg en större påverkan på klimatet än bilar.